skip to Main Content

Magyarország Boldogságtérképe 2019-2020

Székesfehérvár a legboldogabb magyar város a 2019-20 évi Globális Jóllét értékek alapján
Ma van a Boldogság Világnapja

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja a Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával 2020. március 20-ra a Boldogság Világnapjára a 2019 április és a 2020 március 10 közötti időszakban végzett internetes vizsgálatai alapján az idén is elkészítette Magyarország Boldogságtérképét.

A vizsgálatok a korábbi évekhez hasonlóan Prof. Oláh Attila vezetésével történtek a statisztikai elemzéseket Prof. Vargha András végezte. A 2019-2020-as térkép megrajzolásánál a 2016-os, 2017-es és 2018-as vizsgálatok során már alkalmazott sztenderdizált, pszichometriailag hiteles kérdőívekkel mérték fel a magyar lakosság jóllét szintjét, mentális egészségét és pszichológiai immunitását.

A vizsgálat a 2020-as helyzet bemutatásán túl lehetőséget kínált a jóllét szint trendjének a nyomon követésére a 2016 és 2020 közötti időszakban. A térképről leolvasható, hogy mely régiókban és megyékben milyen mértékben tartják boldognak magukat az emberek. A vizsgálatban 2019-20-ban 7863, 17-92 éves férfiak és nők vettek részt (Magyarország 962 településéről, átlag életkor: férfiak=45,44, nők=45,73) a felmérés kiterjedt az élettel való elégedettség, az érzelmi, a pszichológiai, a szociális és a spirituális jóllét és a mentális egészség szintjének a megállapítására valamint a karaktererősségek vizsgálatára. A vizsgálati adatok lehetőséget adtak a férfiak és a nők, a különböző életkori csoportok, a különböző családi állapotú, az anyagi jólét különböző fokán élő, a különböző iskolai végzettséggel és foglakozással bíró személyek boldogság, élettel való megelégedettség, globális jóllét és mentális egészség szintjének összehasonlítására.

A 2019-2020-ban végzett Boldogságtérkép kutatás eredményei

A főbb eredményeket összegezve megállapítható, hogy a magyar lakosság globális jóllét szintje 2019-2020-ban a 2016-2018 közötti időszakban mért értékekkel megegyező, a nők esetében minimális, de statisztikailag nem szignifikáns növekedés mutat. Hasonló stagnálás állapítható meg a mentális egészség és a pszichológiai immunitás szintjét illetően is. Itt jegyezzük meg, hogy a World Happiness Report 2020-as jelentése szerint Magyarországon nőtt a lakosság boldogság szintje az országok rangsorában a 62. helyről Magyarország előbbre lépett a 53. helyre.

A jóllét szint alakulást a régiók, a megyék és a megyeszékhelyek vonatkozásában elemezve jelentős eltérések állapíthatók meg a korábbi mérésekhez képest. A 2019-20 közötti időszakban valamelyest nőtt a boldogságszint Közép-Magyarországon, Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön de a növekedés ellenére ezekben a régiókban továbbra is a többihez képest a magukat kevésbé boldognak valló emberek laknak. Csökkent a jóllét szintje Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön, változatlanul a legalacsonyabb a lakosság globális jóllét szintje Észak-Magyarországon. 2019-2020 időszakában a Közép-Dunántúlon lakók vallották magukat a legboldogabbnak. Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád megyében szignifikánsan nőtt a lakosság jóllét szintje 2019-2020-ban ezek a megyék vezetik a boldogság rangsort jelentősen csökkent a jóllét szint Zala, Vas, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az idén a Veszprém megyében lakók jóllétszint átlaga lett a legmagasabb. A megyék jóllét szint rangsorát változatlanul Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Somogy megye zárja.

A megyeszékhelyek közül a 2019-2020-as adatok alapján Székesfehérvár tekinthető a legboldogabb városnak és Kaposvár áll a rangsor végén.

Demográfiai mutatók és pszichológiai változók összefüggései

A 2019-20-as felmérés is azt mutatja, hogy a nők minden régióban boldogabbnak vallják magukat, és a mentális egészség és a pszichológiai immunitás terén is jobban állnak mint a férfiak. Ez az összefüggés a 2016-2020 közötti időszakban mért adatok alapján is egyértelmű.

Megerősítette az új felmérés és a 2016-2020 közötti időszakban nyert adatokon végzett elemzés azt is, hogy akik gazdagnak vagy jómódúnak vallják magukat azok szignifikáns boldogabbak és ugyancsak szignifikánsan boldogabbak a több gyermeket nevelők, az iskolázottabbak és a házasságban élők.

Változás a korábbi eredményekhez képest, hogy nők esetében az 51-65 évesek míg a férfiaknál a 26-35 évesek jóllét szintje a legmagasabb, a 2019-2020-ban felvett adatok szerint. A 2016-2020-as időszakban rögzített 15423 válaszoló adatai szerint az iskolai végzettség fokozata szignifikáns együttjárást mutat a globális jóllét, a megküzdő képesség, a mentális egészség és az élettel való elégedettség szintjével. Az új adatok fényében is megerősítést nyert az, hogy a kistelepüléseken élők szignifikánsan boldogabbak mint a városiak (ez az összefüggés azonban inkább a nők mintájában szignifikáns).

A 2019-2020-as időszakban a köztisztviselők és a közalkalmazottak jóllétszintje magasabb lett mint a vállalkozóké.

A Budapesten élők boldogságszintje változatlanul a magyar lakossági átlag alatt van, ez a megállapítás az eredmények alapján igaz a mentális egészség és a pszichológiai immunitás vonatkozásában is.

A 2020-as World Happiness Report jelentése szerint Budapest a lakosok szubjektív jólléte alapján a 103. helyen áll a nagyvárosok (186 város) rangsorában annak ellenére, hogy Magyarország 157 ország rangsorában az 53. az idén. Érdekes eredménye a 2019-2020-as felmérésnek, hogy a Budán élő nők boldogabbak mint a Pesten élők, ugyanakkor a Budán elő férfiak jóllét szintje alacsonyabb a Pesten élő férfiak jóllét szintjénél.

A kutatást az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja készítette a Jobb Veled a Világ Alapítvány közreműködésével.
Oláh, A., Vargha, A., Csengődi, M., Bagdi, B. és Diósy, T. (2020)

A 2019-es eredményeket itt olvashatod >>

Március 20. - A boldogság nemzetközi napja

Világszerte ma, március 20-án ünnepeljük a boldogság napját. Az ENSZ Közgyűlése 2012 júniusában nyilvánította a boldogság nemzetközi napjává március 20-át. A Közgyűlés hangsúlyozta, hogy a boldogság keresése az emberi lét egyik alapvető célja. A dokumentum egyben felszólította az ENSZ tagországait, hogy megfelelő módon ünnepeljék március 20-án a boldogság napját, mindenekelőtt az oktatásban.

Magyarországon öt éve indult a Boldogságóra program, amelynek eredményeképpen ma 1.328 Boldog Óvoda és Iskola működik az országban. Közel 7500 csoportban tartanak boldogságórákat, amelyeken több mint 100.000 diák vesz részt. A Boldogságóra programot indító Jobb Veled a Világ Alapítvány célja a gyerekek boldogságszintjének emelése iskolai körülmények között.

Prof. Oláh Attila az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának vezetője és Bagdi Bella a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke, a Boldogságórák megálmodója és elindítója

A kutatáshoz kapcsolódó ábrák és eredmények (tartalomjegyzék)

 1. Magyarország boldogságtérképe régiós bontásban
 2. A nők boldogságszintje minden régióban magasabb a 2016 és 2020 közötti időszakban
 3. A Boldogságszint alakulása 2016-2018 és 2019-2020 közötti időszakban
 4. Magyarország boldogságtérképe megyék szerint
 5. A Boldogságszint alakulása a megyékben 2016-2018 és 2019-2020 közötti időszakban
 6. Megyeszékhelyek boldogságszinje 2019-2020
 7. A Globális jóllét és az életkor összefüggése a 2019-2020 évi adatok alapján
 8. Az Általános Egészség és a nevelt gyermekek száma a családban a 2019-2020 évi adatok alapján
 9. A Globális jóllét és a nevelt gyermekek száma a családban a 2019-2020 évi adatok alapján
 10. Az iskolai végzettség és a Globális Jóllét összefüggése a 2019-20 évi adatok alapján
 11. A Globális Jóllét és a családi állapot összefüggése a 2016-2020 évi adatok alapján
 12. A foglalkozás és a Globális Jóllét összefüggése a 2016-2020 évi adatok alapján
 13. A Globális Jóllét és az anyagi helyzet összefüggése a 2016-2020 évi adatok alapján
 14. A Globális Jóllét összefüggése azzal, hogy milyen településen lakik valaki a 2016-2020 évi adatok alapján
 15. Budán és Pesten élő férfiak és nők Általános Egészségi Állapotának összehasonlítása a 2019-2020 évi adatok alapján
 16. Budán és Pesten élők Globális Jóllét szintjének összehasonlítása a 2019-20 évi adatok alapján
Back To Top