Tarts Velünk Te is!
24424 regisztrált felhasználó

Lehet boldogabb egy közösség?

2015. november 2.

’A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni…’ napok óta ez a Kosztolányi versrészlet járt a fejemben, ahogyan az országos Boldogságprogramon belüli Klubfoglalkozásra készültem, aktuális témánk ugyanis a társas kapcsolatok boldogságfokozó hatásainak vizsgálata. Minden alkalommal, amikor a hónap végén eme jeles esemény közeleg, a szívemet ünneplőbe öltöztetem, hiszen vágyva várom azokat az örömteli pillanatokat, amiket kedves barátaim, klubtársaim körében tölthetek el.

Miért is vágyunk mások társaságára?

Mindennapi életünk legnagyobb részét társas közegben töltjük. A személyes kapcsolatok, melyeket más emberekkel tartunk fenn, alapvetően fontosak hétköznapi tevékenységeink elvégzésében, valamint nagymértékben hozzájárulnak testi, lelki, sőt szellemi jólétünkhöz. Ezek a személyközi - formális és informális - kapcsolatok nagyon sokfélék lehetnek, melyek - kevés kivételtől eltekintve - a legtöbb kultúrában megtalálhatóak. Ilyenek a barátság, a házastársi kapcsolat, a gyerek-szülő viszony, a testvérekkel és egyéb rokonokkal való kapcsolataink, a munkakapcsolatok, a szomszédi viszony és még hosszan sorolhatnánk. Ezen kapcsolatok némelyike születésünkkor adott, másokat bizonyos körülményekkel együtt kapunk, s vannak, akiket magunk választunk. Minden kapcsolatforma magában hordoz pozitív és negatív vonásokat egyaránt. Még a legőszintébb és legszabadabb baráti viszony is lehet időnként stressz-forrás, nem beszélve a szomszédi és munkahelyi viszonyokról, vagy a házasságról. Mindezek ellenére mégis törekszünk társas kapcsolatok kialakítására, hiszen a boldogtalanság legnagyobb forrása kétségkívül a magány és mi egyre boldogabbak akarunk lenni, ezért is vágtunk bele ebbe a 10 hónapos programba, ahol boldogságfokozó technikákat tanulunk.

Miért hasznos jó közösséget kialakítani?

A szakirodalom szerint egy közösség nem csak egyszerűen tagjainak és azok tulajdonságainak összessége, a tapasztalat bizonyítja, hogy az együttességben természetes többlet rejlik az egyedülléthez képest. Mi is ez a többlet? Például amikor emberek egy csoportja bizonyos célokat el akar érni - nagyobb sikerrel lehet fellépni összefogással. Ha adott feladatokra vagy problémákra több ember koncentrál, könnyebbé válik azok megoldása. Egy adott közösség jellemzői mindenekelőtt a közösségben végzett tevékenységek során kerülnek napvilágra, miközben fontos emberi értékeket és készségeket sajátítunk el.

Mi szükséges a jó közösséghez?

A jó közösség fennmaradása szempontjából alapvető, hogy tagjai együtt tudjanak működni és dolgozni. Az együttműködés egyik feltétele a tiszta kommunikáció, vagyis az, hogy a feladatokat és problémákat világosan átlássák és megbeszélhessék. Másik feltétele, hogy a közösség tagjai közös ügyek, célok érdekében össze tudnak fogni. A közösség fontos ismérve a MI-tudat, a közösségi érzés tudatának kialakulása. Ehhez hozzájárulnak az együttes élmények, melyeket társas tevékenységek során élünk át. Ezáltal jobban összetarthatnak a tagok, erősödik a csoportkohézió. A kohéziót erősíti az is, ha elfogadják egymást és kölcsönös bizalommal vannak egymás iránt. A kohéziót jelzi, hogy tudnak örülni egymás sikerének, illetve át tudják érezni egymás problémáit, kudarcait. Lényeges szerepe van ebben annak, hogy az egyének eléggé nyitottak legyenek egymás felé. A társas tevékenységek körülhatárolható keretben mennek végbe: a közösségben kialakult szokásokat, szabályokat az egyének ismerik és be is tartják. A jó közösségben a tagok felelősséget vállalnak egymásért, együtt éreznek és segítik egymást.

Ezek a közösségi ismérvek felfedezhetőek a Boldogságprogram Klubéletében is. Szívet melengető az a nyitottság, érdeklődés, szeretet, tisztelet és elfogadás, amit az együttműködésben felfedezhetünk. A közösségi tudat és a valahová tartozás érzése fokozatosan erősödik, ahogyan egyre jobban megismerjük egymást. Törekedjünk a havi több alkalmas együttlétre, közös programok kialakítására. Minden Klubfoglalkozást öleléssel kezdhetünk és öleléssel fejezhatünk be, egy-egy kedves és bátorító szó kíséretében, hisz tudjuk, hogy e testi kontaktusban mekkora erő rejlik.

Az ölelés boldogabbá tesz?

Dr. Harald Falk szerint az ölelés, mint társas kapcsolódási pont - csökkentheti a depressziót és normalizálhatja az immunrendszer működését. Az ölelkezés felélénkíti a kimerült testet, növeli a teljesítőképességet, fiatalít. A testi érintés stabilizálja a családi kapcsolatokat, a feszültségeket pedig egyértelműen csökkenti!

Egy tudományos vizsgálatban a Pennsylvaniai Állami Egyetem hallgatóit két csoportba osztották. Az első csoport tagjai azt az utasítást kapták, hogy négy héten át naponta legalább ötször öleljenek meg valakit, és hogy jegyezzék le az eredményeket. Az öleléseknek szemből kellett történniük - szex kizárva -, mindkét résztvevő mindkét karját használta; azonban az ölelés hossza és ereje, valamint a karok elhelyezkedése már rajtuk múlott. Ezek a hallgatók továbbá nem elégedhettek meg azzal, hogy csupán a barátjukat vagy a barátnőjüket ölelgetik fél tucatszor, hanem arra kellett törekedniük, hogy a lehető legtöbb idegennel összeölelkezzenek. A második csoport volt a kontrollcsoport; ők azt az utasítást kapták, hogy egyszerűen csak írják fel, hány órán át olvastak ugyancsak négy héten át. Az ölelkező csoport tagjai - akik a vizsgálat ideje alatt átlagban negyvenkilencszer ölelkeztek össze valakivel - sokkal boldogabbá váltak. Nem meglepő, hogy azok a diákok nem mutattak semmiféle változást, akik csupán az olvasással töltött időt jegyezték le, ami nem is volt olyan rossz: napi 1,6 óra. Így hát az ölelkezés kitűnő eszköz a bensőségesség és a barátság fellendítésére.

Javaslom, hogy éljetek ezzel a kivételes lehetőséggel naponta többször is, legyetek bátrak és ne csak a családban, vagy közeli hozzátartozóitokon gyakoroljátok, hanem tágabb környezetetekben is adjátok tovább a szeretetnek e csodálatos megnyilvánulási formáját, hogy valóban jobb legyen ez a világ! Ölelésre fel!

 

Szerző
Fodor Katalin

Az életem ajándék. A családom, a barátaim, a társaim mind segítenek abban, hogy önmagam jobban megismerjem. Szeretném jobbá tenni a saját és mások életét is azzal, hogy szeretem és elfogadom magam, fejlődök, ami által egyre boldogabbá válok.

Fodor Katalin összes írása »

TETSZIK A CIKK? KÜLDD TOVÁBB ISMERŐSÖDNEK!
4890 84 7861
oktatási intézmény klub itthon és külföldön bejegyzés a témákhoz

 

Szeretettel köszöntünk a Boldogságprogram blog oldalán.
Ezen az oldalon folyamatosan megosztjuk veled a legújabb boldogságtanulmányokat, továbbá hétről hétre életminőség jobbító, egészségmegőrző cikkeket olvashatsz.